';

Wieża z kubełkami – ćwiczenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej