';

Kaktus z wykałaczek – ćwiczenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej